Select Page

Privacy Statement

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het beschermen van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers, studie personeel (verpleegkundigen, onderzoekers, apothekers en apotheek assistenten), patiënten en zakelijke relaties dan ook als onze verantwoordelijkheid. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hieraan stelt. Met deze privacyverklaring willen we u graag informeren over welke gegevens wij verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

Wie zijn wij?

CR2O BV is gevestigd te Maarssen, Stichtse Vecht (3605 LT) aan het Bisonspoor 3002 -c701, e- mail info@CR2O.nl , tel: +31 (0) 85 071 74 01 en is de ‘verantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle gegevensverwerkingen van CR2O.

Technische informatie en cookies

CR2O maakt gebruik van cookies. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookie verklaring.

Wanneer en waarom verzamelen wij uw gegevens en welke gegevens zijn dit?

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onderverdeeld in 4 categorieën (nummer 1 t/m 4) en hier verwijzen we in de loop van deze privacy statement steeds naar:  

 1. Via de website
 • Als u contactgegevens op onze website achterlaat, gebruiken we deze om contact met u op te nemen.
 1. Voor de uitvoering van klinisch onderzoek waarbij CR2O optreedt als vertegenwoordiger van de opdrachtgever/sponsor van het klinisch onderzoek
 • Wij verwerken onderstaande gegevens van het studie personeel van het klinisch onderzoek vanaf het moment dat het eerste contact in het kader van de studie gelegd is:
 • Naam;
 • Instelling;
 • Werk adres;
 • Werk telefoonnummer;
 • Werk e-mail adres;
 • Specialisme.

We gebruiken deze gegevens voor alle onderzoek gerelateerde vragen en processen, op basis van een overeenkomst met de sponsor en een overeenkomst met de hoofdonderzoeker en het instituut waar het studie personeel werkzaam is.

Voorafgaand aan een onderzoek worden ook de CV’s van alle onderzoekers en hun team leden verzameld om vast te stellen of zij gekwalificeerd zijn om hun taken voor het onderzoek uit te voeren. Dit doen wij op basis van een wettelijke verplichting (ICH-GCP). Deze CV’s worden gebruikt om de onderzoeksdossiers in te dienen bij de autoriteiten die het onderzoek goedkeuren en zijn onderdeel van het onderzoeksdossier dat wordt overgedragen aan de sponsor van het onderzoek.

Na afronding van het onderzoek bewaren wij binnen CR2O enkel de contactgegevens (naam, telefoonnummer en e- mailadres) van de onderzoekers om hen te kunnen contacteren voor toekomstige onderzoeken, mits hier door de betreffende onderzoeker toestemming voor is gegeven. Alle overige gegevens worden verwijderd. 

 1. Voor de uitvoering van klinisch onderzoek waarbij CR20 optreedt als onderzoeker
 • De medische en persoonlijke gegevens van patiënten die wij verzamelen voor de uitvoering van een klinisch onderzoek als onderzoeker, verwerken en bewaren wij in overeenstemming met het door de patiënt getekende informed consent.
 1. Van onze zakelijke partners
 • Wij verwerken persoonsgegevens (contactgegevens) van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (bijvoorbeeld opdrachtgevers, sponsors van klinisch onderzoek, leveranciers en freelancers) om een zakelijke relatie te onderhouden of om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Wie hebben er toegang tot de persoonsgegevens?

1. De contactgegevens die u achterlaat op onze website, worden enkel gebruikt door de relevante medewerker(s) van CR2O om contact met u op te nemen.

2. Als vertegenwoordiger van de opdrachtgever/sponsor van klinisch onderzoek hebben alleen de studieteamleden binnen de klinische afdeling van CR2O toegang tot de persoonsgegevens.

3. Alleen de onderzoeker van het klinisch onderzoek heeft toegang tot de sleutel van de persoonsgegevens van patiënten.

4. De contactgegevens van onze zakelijke partners zijn opgeslagen in het CRM systeem en worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering en het onderhouden van de opdracht.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Sommige gegevens (nummer 1 en 3) delen wij met derden. Dit gebeurt altijd op basis van een gerechtvaardigd belang, een wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen.

 1. De medische gegevens van patiënten die deelnemen aan een onderzoek delen wij (versleuteld, gepseudonimiseerd) met de opdrachtgever/ sponsor van het onderzoek;
 2. De CVs van onderzoekers en zijn team worden worden gedeeld met de autoriteiten die het onderzoek goedkeuren en zijn onderdeel van het onderzoeksdossier dat wordt overgedragen aan de sponsor van het onderzoek;
 1. De medische gegevens van patiënten worden alleen in een gepseudonimiseerde (versleutelde) vorm gedeeld met de sponsor van het klinisch onderzoek.

Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek in te dienen voor

 1. Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 2. Rectificatie van uw persoonsgegevens;
 3. Verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Dit kan in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden hebben (bijvoorbeeld een wettelijke verplichting) om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 4. Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
 5. Overdracht van uw gegevens.

Dit kan via info@CR2O.nl of via uw contactpersoon bij CR2O.

Beveiliging van uw gegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.  Indien uw gegevens worden verstrekt aan derde partijen (“verwerkers’’) die namens ons diensten verrichten of opdrachten uitvoeren, zijn wij ook met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal beveiligen.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten?

Heeft u na het lezen van onze Privacy Verklaring nog vragen, opmerkingen of klachten dan kun je op verschillende manieren contact met ons opnemen:

 • Email naar: info@CR2O.nl;
 • Schriftelijk via: Bisonspoor 3002 – c701, 3605LT, Maarssen;
 • Telefonisch via: +31 085 071 74 01;
 • Of via uw contactpersoon bij CR2O.

Wijzigingen

Wij kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze Privacy Verklaring. Wij brengen u hiervan dan via de website op de hoogte.

Deze versie is opgesteld in December 2019.